Tiny House Oosterwold ontwerpen

Voor een 1-persoons huishouden heb ik dit ‘tiny house’ ontworpen. Het is met recht klein, want de BVO (bruto-vloeroppervlakte) bedraagt slechts 36 m2! Maar ondanks dat heeft de woning alle noodzakelijkheden: woonkamer, keuken, doucheruimte en een slaapverdieping. Helaas zijn er ook voor een tiny house allerlei onderzoeken nodig, waardoor de totale kosten voor ontwerp, externe adviseurs en aanvraag meer dan € 10.000 bedragen! De genoemde onderzoeken zijn verplicht door de gemeente om een vergunning af te kunnen geven. De geschatte bouwsom voor de woning bedraagt ca. € 100.000.

Samenwerking met externe partijen:

Voor allerlei noodzakelijke onderzoeken werk ik samen met externe partijen. Ik voorzie de partijen van de informatie en tekeningen die ze nodig hebben en verwerk de uitkomsten in het ontwerp.

  • akoestisch onderzoek, nodig vanwege de ligging van de woning binnen een contour van een rijksweg,
  • slagschaduwonderzoek, vanwege de ligging binnen de contour van windmolens,
  • constructeur: voor constructieve tekeningen en berekeningen,
  • bouwfysisch adviseur: maakt een BENG-berekening waarmee de warmtepomp en het aantal zonnepanelen wordt bepaald en een MPG berekening. In het originele ontwerp was het aantal BVO slechts 18 m2 en was de ‘slaapkamer’ voorzien op een plafond boven de keuken en de douche ruimte. Maar hierdoor werd de MPG berekening niet behaald. De MPG-berekening bepaalt namelijk de milieubelasting per m2 BVO en deze was te hoog. Door van de slaapkamer een volwaardige verdieping te maken verdubbelde het aantal m2 BVO en halveerde de milieubelasting per m2 en werd de MPG wel ‘behaald’!
  • Sonderingen: nodig voor het bepalen van de hoeveelheid, lengte en type heipalen.

Huidige status (mei 2022)

De vergunningen zijn in aanvraag.

Kinderdagverblijf Oosterwold

Een kinderdagverblijf met al een vestiging in Almere-Buiten zoekt uitbreiding naar Almere Oosterwold. Intensief overleg met de verschillende instanties en adviseurs waren nodig. Daarbij kwam dat tijdens de aanvraag er een wijziging van het bestemmingsplan in de maak was die er voor zorgde dat een aantal zaken weer nét iets anders gingen dan gewend.

Veel glas in het gebouw

Het gebouw biedt dagopvang aan maximaal 4 groepen van 8 kinderen van 0 tot 4 jaar, voor- en naschoolse opvang voor maximaal 20 kinderen van 4 tot 12 jaar met totaal 8 begeleiders, totaal 60 personen. Voor de dagopvang zijn er 2 bedruimten beschikbaar met totaal 14 bedden. Het gebouw werkt ruimtelijk door de hoge plafonds in de opvangruimten en het vele glas. Het vele glas was een specifieke wens van de klant, de wens was dat de gevel voor 50% uit glas gaat bestaan. In de grote glazen pui op de kopse kant is een kruis te zien. Hiermee wordt subtiel uitdrukking gegeven aan de Christelijke waarden van de opdrachtgever.

Geen geluidsoverlast

Om geen geluidsoverlast te geven en te ontvangen van de omliggende bebouwing moest het gebouw in de vergunningsfase iets verplaatst worden zodat het gebouw zich op minimaal 10 meter van de erfgrenzen bevindt. Omdat het oppervlakte verharding door de gemeente gemaximeerd is kan niet de minimale benodigde hoeveelheid parkeerplaatsen worden gerealiseerd binnen de kavel, want door de bestemmingsplan wijziging, die tegelijkertijd speelde, waren er ineens geen 8 parkeerplaatsen maar 11 parkeerplaatsen nodig. Gelukkig kon dit worden opgelost doordat er een coulance is toegepast zodat er gebruik gemaakt kan worden van de parkeerplaatsen op de kavel van een naastgelegen kantoor. Om deze zaken voor elkaar te krijgen is er intensief overleg geweest met de vergunningverlenende instantie.

Samenwerking met externe partijen

Brandveiligheidsadviseur: het gebouw maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden die de wetgever biedt om vergunningsvrij uit te breiden. Keerzijde: hierdoor werd het gebouw zo groot dat er brandcompartimentering moet worden toegepast.

Constructeur: door de brandcompartimentering moest ook de staalconstructie iets ruimer worden gedimensioneerd zodat voorkomen werd dat de staalconstructie brandwerend gecoat zou moeten worden. Om een en ander helder te krijgen is er druk overleg geweest tussen de constructeur, de brandveiligheidsadviseur en mijzelf.

Stikstofdispositie: door de gemeente werd een Aerius calculatie opgelegd om de impact op Natura 2000 gebieden te onderzoeken. Door de adviseur werd geconcludeerd dat er geen impact is.

Bouwfysisch adviseur: maakt een BENG-berekening waarmee de warmtepomp en het aantal zonnepanelen wordt bepaald en een MPG berekening die de milieu impact van de toegepaste materialen berekent. Het grote aantal van 60 personen dat zich tegelijkertijd in het gebouw kan bevinden produceren veel warmte. In de winter zou je met natuurlijke ventilatie de warmte naar buiten afzuigen. Dit zou veel warmteverlies opleveren. Om dit tegen te gaan werd er balansventilatie voorgeschreven. Hiermee wordt de voor ventilatie aangezogen lucht door de uitgeblazen lucht voorverwarmd door middel van een warmtewisselaar.

Huidige status (mei 2022)

De vergunningen zijn door de gemeente verleend en het project is nu in de aanbestedingsfase.

Conversie woning en kelder tot praktijkruimte

Een dermatologisch behandelaar (denk aan botox, fillers etc.) verhuurt in een appartementengebouw een woning op de begane grond met een kelder. Het betreft een vooroorlogs bedrijfspand. De kelder heeft een laag plafond, de begane grond een hoog plafond. De ondernemer wil hiervan een praktijkruimte maken met drie behandelkamers voor dermatologische behandelingen. Om de kelder te laten voldoen wordt in de nieuwe situatie de begane grondvloer verhoogd met 45 cm. Hierdoor wordt de kelder bruikbaar en door het vergroten van de kozijnen ontstaat er in de kelder meer daglichttoetreding. Doordat er meerdere varianten zijn overwogen en bestudeerd is dit mijn langst lopende project geworden.

Externe partijen:

  • constructeur voor constructieve tekeningen en berekeningen vanwege het verhogen van de begane grondvloer
  • adviesbureau voor parkeer-kundig advies. Door de bestemmingswijziging van wonen naar werken ontstaat een parkeertekort waar een extern adviesbureau een onderzoek naar doet en een advies uitbrengt om zo goedkeur te krijgen van de gemeente.

Huidige status (mei 2022):

De omgevingsvergunning is in aanvraag. Afgezien van het parkeertekort is de aanvraag goedgekeurd. De aanvraag is in afwachting van het parkeeradvies.

Tekening inrichten praktijkruimte
Tekening inrichten praktijkruimte

Verbouwing Zolder

De opdracht was het verbouwen van een zolder. Voor de verbouw bestond de zolder uit een grote ruimte die voornamelijk als opslagruimte gebruikt werd. De zolder is nu opgedeeld in een slaapkamer en een werkkamer. Er zijn dakkapellen geplaatst om meer ruimte en licht te realiseren en er is boven de kamers een stukje bergzolder gerealiseerd met een vaste trap. Van de voorgevel is een tekening gemaakt voor een welstandsaanvraag. Het is één van de eerste projecten waarbij ik gebruik heb gemaakt van 3d modelleersoftware (Archicad). Voor de presentatie van de ontwerpen heb ik gebruik gemaakt van Vray. De zolder is in 2021 gerealiseerd.

Vooraanzicht
Badkamer
Bovenaanzicht
Kantoor tekening
Resultaat slaapkamer

Vergunning containerwoning

In Oosterwold is vrijwel alles mogelijk! De opdrachtgever wilde een vergunning voor een woning die bestaat uit vijf 12-voets transportcontainers! Voor het krijgen van de omgevingsvergunning en de watervergunning heeft Anton Hakvoort Ontwerp- en Tekenbureau (AHOT) alle tekeningen gemaakt die voor de vergunningen nodig waren, zoals plattegronden, aanzichten en details. Ook waren er voor de vergunningen sonderingen, constructieve tekeningen en berekeningen, een beng-berekening en een slagschaduw onderzoek nodig. In samenwerking met verschillende externe partijen heeft AHOT de berekeningen en onderzoeken geregeld en is de vergunning verleend. Inmiddels zijn de containers geplaatst en is de bouw in volle gang.

ontwerp: opdrachtgever C. Leerlooijer i.s.m. M. Vuijst

constructeur: B. Garming