Ontwerp Spiegelpaviljoen

Geïnspireerd geraakt door de Serpentine paviljoenen in London heb ik zelf een paviljoen ontworpen. De gevel van het paviljoen helt onder 45% naar binnen en is volledig bekleed met spiegelglas. Het paviljoen ‘zweeft’ boven een betonnen kelderbak. De wanden van de kelderbak hellen onder 45% naar buiten en zijn ook volledig bekleed met spiegels. Hierdoor ontstaat een bijzonder effect. Als je recht voor het paviljoen staat zie je, door de spiegels, het beeld van wat er zich achter het paviljoen bevindt.

Het verdwijnen van het gebouw

Het paviljoen verdwijnt dus vrijwel volledig in de achtergrond. Het paviljoen is begaanbaar. Van binnenuit kun je door het spiegelglas heen kijken. Je kunt dus naar buiten kijken zonder gezien te worden. Het paviljoen raakt aan gevoelens van schaamte, geborgenheid, identiteit en veiligheid.

Huidige status van het ontwerp op november ’22:

ontwerpfase

Ontwerp duurzaam spiegelpaviljoen
Ontwerp aanbouw religieus centrum 3D tekening

Ontwerp aanbouw religieus centrum

De opdracht was simpel: uitbreiding van de ontmoetingsruimte. Na de zondagse dienst is het voor de gemeente gewoonte met elkaar koffie te drinken. De bestaande ontmoetingsruimte is hiervoor te klein, waardoor er teveel mensen tegelijk in een te kleine ruimte aanwezig zijn. Er is te weinig zitruimte en een deel van de mensen staat noodgedwongen in de hal. Doordat de mensen dicht op elkaar staan is de ruimte erg rumoerig en kun je slecht een gesprek voeren.

Meer daglicht in de ruimte in het ontwerp

In mijn ontwerp is de ontmoetingsruimte verdubbeld. Hierdoor is er meer zitruimte en hoeven de mensen niet meer te blijven staan. Bij mooi weer kunnen de deuren naar de binnenhof worden geopend waardoor er ook contact mogelijk blijft tussen de mensen binnen en buiten, wat nu niet het geval is. In het dak is toetreding van natuurlijk daglicht voorzien door een raamstrook. De hoogte van de ruimte zorgt ervoor dat het geluid dat de mensen maken beter weg kan. Het extra dakvlak geeft ruimte voor meer zonnepanelen.

Voordeel van dit ontwerp

Bijkomend voordeel van het ontwerp is dat de ruimte als een zelfstandig verhuurbare unit kan functioneren omdat deze is voorzien van een eigen toegang, keuken, toilet en bergruimte. Het zelfstandige karakter van de uitbreiding wordt uitgedrukt door een andere kleurstelling. Toch sluit de uitbreiding naadloos op het gebouw aan omdat de bestaande wanden en dakvlakken zijn doorgetrokken.

Externe partijen:

Geen, de ontwerpfase van de uitbreiding is niet zover gekomen dat het nodig is externe partijen hierin te betrekken.

Huidige status (oktober 2022):

Sinds de aanzet tot uitbreiding in 2017 is door opvolgende crisissen de haalbaarheid afgenomen en is uitbreiding van het gebouw voorlopig van de baan.

Ontwerp aanbouw religieus centrum
Ontwerp aanbouw religieus centrum 3D tekening
Ontwerp aanbouw religieus centrum 3D tekening bovenaanzicht
Ontwerp religieus centrum zonder aanbouw
Ontwerp religieus centrum met nieuwe duurzame aanbouw
Ontwerp religieus centrum zonder duurzame aanbouw zijaanzicht
Ontwerp religieus centrum met nieuwe duurzame aanbouw zijaanzicht

Competitie energieneutraal ontwerp vrijstaande woning met garage in Nobelhorst

Voor een zakenrelatie een alternatief ontwerp gemaakt voor een woning op een kavel in Nobelhorst Almere. De woning voorziet in alle gemakken en is vrijwel energieneutraal.

Bijzonderheden van het ontwerp van deze woning

  • Aan de voorzijde van de woning is binnen en buiten een zitbankje in het ontwerp opgenomen.
  • Het dak en een deel van de gevel zijn bedekt met leien shingles. Verder is de gevel bekleed met zwarte houten delen. Een witte accentrand maakt het ontwerp tot een eenheid.
  • Voor veel licht en een ruimtelijk gevoel zijn er meerdere vides in het ontwerp opgenomen. De vide in de woonkamer is over de volledige hoogte van de woning!

Tiny House Oosterwold ontwerpen

Voor een 1-persoons huishouden heb ik dit ‘tiny house’ ontworpen. Het is met recht klein, want de BVO (bruto-vloeroppervlakte) bedraagt slechts 36 m2! Maar ondanks dat heeft de woning alle noodzakelijkheden: woonkamer, keuken, doucheruimte en een slaapverdieping. Helaas zijn er ook voor een tiny house allerlei onderzoeken nodig, waardoor de totale kosten voor ontwerp, externe adviseurs en aanvraag meer dan € 10.000 bedragen! De genoemde onderzoeken zijn verplicht door de gemeente om een vergunning af te kunnen geven. De geschatte bouwsom voor de woning bedraagt ca. € 100.000.

Samenwerking met externe partijen:

Voor allerlei noodzakelijke onderzoeken werk ik samen met externe partijen. Ik voorzie de partijen van de informatie en tekeningen die ze nodig hebben en verwerk de uitkomsten in het ontwerp.

  • akoestisch onderzoek, nodig vanwege de ligging van de woning binnen een contour van een rijksweg,
  • slagschaduwonderzoek, vanwege de ligging binnen de contour van windmolens,
  • constructeur: voor constructieve tekeningen en berekeningen,
  • bouwfysisch adviseur: maakt een BENG-berekening waarmee de warmtepomp en het aantal zonnepanelen wordt bepaald en een MPG berekening. In het originele ontwerp was het aantal BVO slechts 18 m2 en was de ‘slaapkamer’ voorzien op een plafond boven de keuken en de douche ruimte. Maar hierdoor werd de MPG berekening niet behaald. De MPG-berekening bepaalt namelijk de milieubelasting per m2 BVO en deze was te hoog. Door van de slaapkamer een volwaardige verdieping te maken verdubbelde het aantal m2 BVO en halveerde de milieubelasting per m2 en werd de MPG wel ‘behaald’!
  • Sonderingen: nodig voor het bepalen van de hoeveelheid, lengte en type heipalen.

Huidige status (mei 2022)

De vergunningen zijn in aanvraag.

Kinderdagverblijf Oosterwold

Een kinderdagverblijf met al een vestiging in Almere-Buiten zoekt uitbreiding naar Almere Oosterwold. Intensief overleg met de verschillende instanties en adviseurs waren nodig. Daarbij kwam dat tijdens de aanvraag er een wijziging van het bestemmingsplan in de maak was die er voor zorgde dat een aantal zaken weer nét iets anders gingen dan gewend.

Veel glas in het gebouw

Het gebouw biedt dagopvang aan maximaal 4 groepen van 8 kinderen van 0 tot 4 jaar, voor- en naschoolse opvang voor maximaal 20 kinderen van 4 tot 12 jaar met totaal 8 begeleiders, totaal 60 personen. Voor de dagopvang zijn er 2 bedruimten beschikbaar met totaal 14 bedden. Het gebouw werkt ruimtelijk door de hoge plafonds in de opvangruimten en het vele glas. Het vele glas was een specifieke wens van de klant, de wens was dat de gevel voor 50% uit glas gaat bestaan. In de grote glazen pui op de kopse kant is een kruis te zien. Hiermee wordt subtiel uitdrukking gegeven aan de Christelijke waarden van de opdrachtgever.

Geen geluidsoverlast

Om geen geluidsoverlast te geven en te ontvangen van de omliggende bebouwing moest het gebouw in de vergunningsfase iets verplaatst worden zodat het gebouw zich op minimaal 10 meter van de erfgrenzen bevindt. Omdat het oppervlakte verharding door de gemeente gemaximeerd is kan niet de minimale benodigde hoeveelheid parkeerplaatsen worden gerealiseerd binnen de kavel, want door de bestemmingsplan wijziging, die tegelijkertijd speelde, waren er ineens geen 8 parkeerplaatsen maar 11 parkeerplaatsen nodig. Gelukkig kon dit worden opgelost doordat er een coulance is toegepast zodat er gebruik gemaakt kan worden van de parkeerplaatsen op de kavel van een naastgelegen kantoor. Om deze zaken voor elkaar te krijgen is er intensief overleg geweest met de vergunningverlenende instantie.

Samenwerking met externe partijen

Brandveiligheidsadviseur: het gebouw maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden die de wetgever biedt om vergunningsvrij uit te breiden. Keerzijde: hierdoor werd het gebouw zo groot dat er brandcompartimentering moet worden toegepast.

Constructeur: door de brandcompartimentering moest ook de staalconstructie iets ruimer worden gedimensioneerd zodat voorkomen werd dat de staalconstructie brandwerend gecoat zou moeten worden. Om een en ander helder te krijgen is er druk overleg geweest tussen de constructeur, de brandveiligheidsadviseur en mijzelf.

Stikstofdispositie: door de gemeente werd een Aerius calculatie opgelegd om de impact op Natura 2000 gebieden te onderzoeken. Door de adviseur werd geconcludeerd dat er geen impact is.

Bouwfysisch adviseur: maakt een BENG-berekening waarmee de warmtepomp en het aantal zonnepanelen wordt bepaald en een MPG berekening die de milieu impact van de toegepaste materialen berekent. Het grote aantal van 60 personen dat zich tegelijkertijd in het gebouw kan bevinden produceren veel warmte. In de winter zou je met natuurlijke ventilatie de warmte naar buiten afzuigen. Dit zou veel warmteverlies opleveren. Om dit tegen te gaan werd er balansventilatie voorgeschreven. Hiermee wordt de voor ventilatie aangezogen lucht door de uitgeblazen lucht voorverwarmd door middel van een warmtewisselaar.

Huidige status (mei 2022)

De vergunningen zijn door de gemeente verleend en het project is nu in de aanbestedingsfase.

Conversie woning en kelder tot praktijkruimte

Een dermatologisch behandelaar (denk aan botox, fillers etc.) verhuurt in een appartementengebouw een woning op de begane grond met een kelder. Het betreft een vooroorlogs bedrijfspand. De kelder heeft een laag plafond, de begane grond een hoog plafond. De ondernemer wil hiervan een praktijkruimte maken met drie behandelkamers voor dermatologische behandelingen. Om de kelder te laten voldoen wordt in de nieuwe situatie de begane grondvloer verhoogd met 45 cm. Hierdoor wordt de kelder bruikbaar en door het vergroten van de kozijnen ontstaat er in de kelder meer daglichttoetreding. Doordat er meerdere varianten zijn overwogen en bestudeerd is dit mijn langst lopende project geworden.

Externe partijen:

  • constructeur voor constructieve tekeningen en berekeningen vanwege het verhogen van de begane grondvloer
  • adviesbureau voor parkeer-kundig advies. Door de bestemmingswijziging van wonen naar werken ontstaat een parkeertekort waar een extern adviesbureau een onderzoek naar doet en een advies uitbrengt om zo goedkeur te krijgen van de gemeente.

Huidige status (mei 2022):

De omgevingsvergunning is in aanvraag. Afgezien van het parkeertekort is de aanvraag goedgekeurd. De aanvraag is in afwachting van het parkeeradvies.

Tekening inrichten praktijkruimte
Tekening inrichten praktijkruimte

Verbouwing Zolder

De opdracht was het verbouwen van een zolder. Voor de verbouw bestond de zolder uit een grote ruimte die voornamelijk als opslagruimte gebruikt werd. De zolder is nu opgedeeld in een slaapkamer en een werkkamer. Er zijn dakkapellen geplaatst om meer ruimte en licht te realiseren en er is boven de kamers een stukje bergzolder gerealiseerd met een vaste trap. Van de voorgevel is een tekening gemaakt voor een welstandsaanvraag. Het is één van de eerste projecten waarbij ik gebruik heb gemaakt van 3d modelleersoftware (Archicad). Voor de presentatie van de ontwerpen heb ik gebruik gemaakt van Vray. De zolder is in 2021 gerealiseerd.

Vooraanzicht
Badkamer
Bovenaanzicht
Kantoor tekening
Resultaat slaapkamer

“Texel” stoel in productie

Tijdens mijn studie in 2014 heb ik de Texel stoel ontworpen. Nu, een aantal jaren later, wordt deze stoel ook daadwerkelijk gemaakt. Bevriende meubelmaker Mark van Kunst en Kast (https://www.kunstenkast.nl) heeft inmiddels het frame gemaakt van multiplex en versterkt met staal. De poten worden nu verchroomd bij Jacobs NCI en de stoel wordt bekleed door Made by Gwen (http://www.madebygwen.nl).