Uitbouw woning inclusief zonnepanelen

Voor een echtpaar met twee kinderen heb ik deze uitbreiding van hun woning ontworpen. Ze wilden graag hun woning meer woonoppervlakte geven, maar ook een thuiswerkruimte, een ruimere hal en bergruimte. Op het dak is gelijk zonnepaneel folie toegepast.

Bijzondere Japanse technieken

Daklicht en luifel voorzien van doorzichtige zonnepanelen (zonnepaneel folie).
Houtskelet met houten kolommen en liggers in het zicht.
De werkruimte is verdiept zodat je je letterlijk verdiept in de omgeving.
De constructie van de luifel is geïnspireerd op Japanse technieken.
Het dak is deels voorzien van sedum en deels van zonnepanelen.

Huidige status (maart ’23)

De ontwerpfase vordert!

Ontwerp Spiegelpaviljoen

Geïnspireerd geraakt door de Serpentine paviljoenen in London heb ik zelf een paviljoen ontworpen. De gevel van het paviljoen helt onder 45% naar binnen en is volledig bekleed met spiegelglas. Het paviljoen ‘zweeft’ boven een betonnen kelderbak. De wanden van de kelderbak hellen onder 45% naar buiten en zijn ook volledig bekleed met spiegels. Hierdoor ontstaat een bijzonder effect. Als je recht voor het paviljoen staat zie je, door de spiegels, het beeld van wat er zich achter het paviljoen bevindt.

Het verdwijnen van het gebouw

Het paviljoen verdwijnt dus vrijwel volledig in de achtergrond. Het paviljoen is begaanbaar. Van binnenuit kun je door het spiegelglas heen kijken. Je kunt dus naar buiten kijken zonder gezien te worden. Het paviljoen raakt aan gevoelens van schaamte, geborgenheid, identiteit en veiligheid.

Huidige status van het ontwerp op november ’22:

ontwerpfase

Ontwerp duurzaam spiegelpaviljoen

Competitie energieneutraal ontwerp vrijstaande woning met garage in Nobelhorst

Voor een zakenrelatie een alternatief ontwerp gemaakt voor een woning op een kavel in Nobelhorst Almere. De woning voorziet in alle gemakken en is vrijwel energieneutraal.

Bijzonderheden van het ontwerp van deze woning

  • Aan de voorzijde van de woning is binnen en buiten een zitbankje in het ontwerp opgenomen.
  • Het dak en een deel van de gevel zijn bedekt met leien shingles. Verder is de gevel bekleed met zwarte houten delen. Een witte accentrand maakt het ontwerp tot een eenheid.
  • Voor veel licht en een ruimtelijk gevoel zijn er meerdere vides in het ontwerp opgenomen. De vide in de woonkamer is over de volledige hoogte van de woning!

Tiny House Oosterwold ontwerpen

Voor een 1-persoons huishouden heb ik dit ‘tiny house’ ontworpen. Het is met recht klein, want de BVO (bruto-vloeroppervlakte) bedraagt slechts 36 m2! Maar ondanks dat heeft de woning alle noodzakelijkheden: woonkamer, keuken, doucheruimte en een slaapverdieping. Helaas zijn er ook voor een tiny house allerlei onderzoeken nodig, waardoor de totale kosten voor ontwerp, externe adviseurs en aanvraag meer dan € 10.000 bedragen! De genoemde onderzoeken zijn verplicht door de gemeente om een vergunning af te kunnen geven. De geschatte bouwsom voor de woning bedraagt ca. € 100.000.

Samenwerking met externe partijen:

Voor allerlei noodzakelijke onderzoeken werk ik samen met externe partijen. Ik voorzie de partijen van de informatie en tekeningen die ze nodig hebben en verwerk de uitkomsten in het ontwerp.

  • akoestisch onderzoek, nodig vanwege de ligging van de woning binnen een contour van een rijksweg,
  • slagschaduwonderzoek, vanwege de ligging binnen de contour van windmolens,
  • constructeur: voor constructieve tekeningen en berekeningen,
  • bouwfysisch adviseur: maakt een BENG-berekening waarmee de warmtepomp en het aantal zonnepanelen wordt bepaald en een MPG berekening. In het originele ontwerp was het aantal BVO slechts 18 m2 en was de ‘slaapkamer’ voorzien op een plafond boven de keuken en de douche ruimte. Maar hierdoor werd de MPG berekening niet behaald. De MPG-berekening bepaalt namelijk de milieubelasting per m2 BVO en deze was te hoog. Door van de slaapkamer een volwaardige verdieping te maken verdubbelde het aantal m2 BVO en halveerde de milieubelasting per m2 en werd de MPG wel ‘behaald’!
  • Sonderingen: nodig voor het bepalen van de hoeveelheid, lengte en type heipalen.

Huidige status (mei 2022)

De vergunningen zijn in aanvraag.

Kinderdagverblijf Oosterwold

Een kinderdagverblijf met al een vestiging in Almere-Buiten zoekt uitbreiding naar Almere Oosterwold. Intensief overleg met de verschillende instanties en adviseurs waren nodig. Daarbij kwam dat tijdens de aanvraag er een wijziging van het bestemmingsplan in de maak was die er voor zorgde dat een aantal zaken weer nét iets anders gingen dan gewend.

Veel glas in het gebouw

Het gebouw biedt dagopvang aan maximaal 4 groepen van 8 kinderen van 0 tot 4 jaar, voor- en naschoolse opvang voor maximaal 20 kinderen van 4 tot 12 jaar met totaal 8 begeleiders, totaal 60 personen. Voor de dagopvang zijn er 2 bedruimten beschikbaar met totaal 14 bedden. Het gebouw werkt ruimtelijk door de hoge plafonds in de opvangruimten en het vele glas. Het vele glas was een specifieke wens van de klant, de wens was dat de gevel voor 50% uit glas gaat bestaan. In de grote glazen pui op de kopse kant is een kruis te zien. Hiermee wordt subtiel uitdrukking gegeven aan de Christelijke waarden van de opdrachtgever.

Geen geluidsoverlast

Om geen geluidsoverlast te geven en te ontvangen van de omliggende bebouwing moest het gebouw in de vergunningsfase iets verplaatst worden zodat het gebouw zich op minimaal 10 meter van de erfgrenzen bevindt. Omdat het oppervlakte verharding door de gemeente gemaximeerd is kan niet de minimale benodigde hoeveelheid parkeerplaatsen worden gerealiseerd binnen de kavel, want door de bestemmingsplan wijziging, die tegelijkertijd speelde, waren er ineens geen 8 parkeerplaatsen maar 11 parkeerplaatsen nodig. Gelukkig kon dit worden opgelost doordat er een coulance is toegepast zodat er gebruik gemaakt kan worden van de parkeerplaatsen op de kavel van een naastgelegen kantoor. Om deze zaken voor elkaar te krijgen is er intensief overleg geweest met de vergunningverlenende instantie.

Samenwerking met externe partijen

Brandveiligheidsadviseur: het gebouw maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden die de wetgever biedt om vergunningsvrij uit te breiden. Keerzijde: hierdoor werd het gebouw zo groot dat er brandcompartimentering moet worden toegepast.

Constructeur: door de brandcompartimentering moest ook de staalconstructie iets ruimer worden gedimensioneerd zodat voorkomen werd dat de staalconstructie brandwerend gecoat zou moeten worden. Om een en ander helder te krijgen is er druk overleg geweest tussen de constructeur, de brandveiligheidsadviseur en mijzelf.

Stikstofdispositie: door de gemeente werd een Aerius calculatie opgelegd om de impact op Natura 2000 gebieden te onderzoeken. Door de adviseur werd geconcludeerd dat er geen impact is.

Bouwfysisch adviseur: maakt een BENG-berekening waarmee de warmtepomp en het aantal zonnepanelen wordt bepaald en een MPG berekening die de milieu impact van de toegepaste materialen berekent. Het grote aantal van 60 personen dat zich tegelijkertijd in het gebouw kan bevinden produceren veel warmte. In de winter zou je met natuurlijke ventilatie de warmte naar buiten afzuigen. Dit zou veel warmteverlies opleveren. Om dit tegen te gaan werd er balansventilatie voorgeschreven. Hiermee wordt de voor ventilatie aangezogen lucht door de uitgeblazen lucht voorverwarmd door middel van een warmtewisselaar.

Huidige status (mei 2022)

De vergunningen zijn door de gemeente verleend en het project is nu in de aanbestedingsfase.

Vergunning containerwoning

In Oosterwold is vrijwel alles mogelijk! De opdrachtgever wilde een vergunning voor een woning die bestaat uit vijf 12-voets transportcontainers! Voor het krijgen van de omgevingsvergunning en de watervergunning heeft Anton Hakvoort Ontwerp- en Tekenbureau (AHOT) alle tekeningen gemaakt die voor de vergunningen nodig waren, zoals plattegronden, aanzichten en details. Ook waren er voor de vergunningen sonderingen, constructieve tekeningen en berekeningen, een beng-berekening en een slagschaduw onderzoek nodig. In samenwerking met verschillende externe partijen heeft AHOT de berekeningen en onderzoeken geregeld en is de vergunning verleend. Inmiddels zijn de containers geplaatst en is de bouw in volle gang.

ontwerp: opdrachtgever C. Leerlooijer i.s.m. M. Vuijst

constructeur: B. Garming

Bouw woning “de Buurhoeve” gestart!

De bouw gaat razendsnel. Nog maar 3 weken geleden is de eerste paal geslagen en in een paar dagen tijd is het houten skelet van de woning geplaatst! Voor deze woning heb ik het ontwerp, de omgevingsvergunning en de watervergunning verzorgd, allemaal zonder tussenkomst van architect. Deze woning, die in Almere Oosterwold staat, is door de toekomstige bewoners ‘de Buurhoeve’ gedoopt, vanwege de landelijke uitstraling van het ontwerp. Een impressie van het voorontwerp zie je op: https://youtu.be/m5zbrHfPHCc.

De elementen zijn in de fabriek gemaakt en konden daardoor in korte tijd worden geplaatst.

Ontwerp: Rietgedekte vrijstaande woning met garage

Het rieten dak wordt gedragen door eikenhouten portalen in het zicht. Hierdoor heeft zowel het interieur als het exterieur een modern landelijk gevoel. De portalen lopen door tot op de vloer van de begane grond. Het glas van de entree loopt via dakramen helemaal door boven de douche en het bad tot aan de andere zijde van de woning. Boven de woonruimte een vide voor een riante uitstraling. Het ontwerp kan helemaal aangepast worden aan uw budget en wensen. Een videoimpressie vind je via deze link: https://youtu.be/bcruSnn71Rs. Klik op lees meer voor de plattegronden.

Continue reading “Ontwerp: Rietgedekte vrijstaande woning met garage”

Ontwerp woning ‘De Buurhoeve’ Oosterwold klaar

Van de klant kreeg ik de opdracht een ontwerp te maken voor een vrijstaande woning. De klant is een echtpaar met twee jonge kinderen. Inmiddels ligt het voorontwerp er. Binnenkort mag mijn klant de kavel uitkiezen. De opdracht reikt tot aan een goedgekeurde omgevingsvergunning. Een fly-through zie je op: https://youtu.be/m5zbrHfPHCc.