Tiny House Oosterwold ontwerpen

Voor een 1-persoons huishouden heb ik dit ‘tiny house’ ontworpen. Het is met recht klein, want de BVO (bruto-vloeroppervlakte) bedraagt slechts 36 m2! Maar ondanks dat heeft de woning alle noodzakelijkheden: woonkamer, keuken, doucheruimte en een slaapverdieping. Helaas zijn er ook voor een tiny house allerlei onderzoeken nodig, waardoor de totale kosten voor ontwerp, externe adviseurs en aanvraag meer dan € 10.000 bedragen! De genoemde onderzoeken zijn verplicht door de gemeente om een vergunning af te kunnen geven. De geschatte bouwsom voor de woning bedraagt ca. € 100.000.

Samenwerking met externe partijen:

Voor allerlei noodzakelijke onderzoeken werk ik samen met externe partijen. Ik voorzie de partijen van de informatie en tekeningen die ze nodig hebben en verwerk de uitkomsten in het ontwerp.

  • akoestisch onderzoek, nodig vanwege de ligging van de woning binnen een contour van een rijksweg,
  • slagschaduwonderzoek, vanwege de ligging binnen de contour van windmolens,
  • constructeur: voor constructieve tekeningen en berekeningen,
  • bouwfysisch adviseur: maakt een BENG-berekening waarmee de warmtepomp en het aantal zonnepanelen wordt bepaald en een MPG berekening. In het originele ontwerp was het aantal BVO slechts 18 m2 en was de ‘slaapkamer’ voorzien op een plafond boven de keuken en de douche ruimte. Maar hierdoor werd de MPG berekening niet behaald. De MPG-berekening bepaalt namelijk de milieubelasting per m2 BVO en deze was te hoog. Door van de slaapkamer een volwaardige verdieping te maken verdubbelde het aantal m2 BVO en halveerde de milieubelasting per m2 en werd de MPG wel ‘behaald’!
  • Sonderingen: nodig voor het bepalen van de hoeveelheid, lengte en type heipalen.

Huidige status (mei 2022)

De vergunningen zijn in aanvraag.